Незалежність та безпека України залежить від нас!

Здобувши незалежність, молода українська держава на початку ХХІ сторіччя переживає тяжкі часи – політична і економічна кризи, інші проблеми, які неодмінно з’являються у переломні для суспільства часи, коли визначаються орієнтири, відбувається переоцінка цінностей. Побудова і розвиток держави як цивілізований члена світового співтовариства неможлива без патріотичного виховання її громадян. Тому на сучасному етапі в Україні патріотичне виховання розглядається як один з найважливіших компонентів.

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді.

Військово-патріотичне виховання являє собою цілеспрямований, організований процес формування готовності молодих людей до строкової військової служби в Збройних Силах України. Його зміст визначається ст. 65 Конституцією України, Законам України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовою присягою та військовими статутами. Система патріотичного виховання становить складну структуру. З однієї сторони – це всі соціальні інститути, що займаються вихованням, в тому числі і патріотичним (сім’я, заклади освіти, державні установи тощо); з іншої – це різноманітні форми і методи: масові, групові, індивідуальні тощо. Позитивного результату патріотичного виховання можна досягти лише при тісній співпраці закладів культури, освіти, у справах сім'ї і молоді, центрів соціальних служб для молоді, військкоматів, державних та громадських організацій.

Сьогодні в Україні система патріотичного і військово-патріотичного виховання молоді та її підготовка до служби в армії, до захисту національної незалежності знаходиться в кризовому стані: знижується мотивація строкової військової служби (усвідомлення її соціальної значимості, необхідності, почуття патріотизму), зростає число молодих людей, котрі ухиляються від призову в армію, йдуть служити лише під страхом покарання, під натиском суспільства. Особливо гостро це спостерігається сьогодні, коли очевидною є загроза українській цілісності. 

Патріотизм молоді повинен ґрунтуватися на знанні історико-культурних традицій народу, героїзмі його захисників, воїнів Київської Русі, українського козацтва, січових стрільців, борців із німецьким фашизмом. Головне у військово-патріотичному вихованні – це відродження духовності та моралі, що базується на системі загальнолюдських цінностей і вбирає у себе національні, культурні, професійні та інші інтереси щонайширших верст населення. Військово-патріотичне виховання молоді повинне включати в себе комплекс заходів з формування в них особистих позитивних необхідних якостей, високої психологічної стійкості, готовності до виконання складних і відповідальних завдань у будь-яких умовах, здатності долати труднощі військової та інших видів державної служби, найважливіших психологічних якостей, необхідних для успішного життя та діяльності в колективі підрозділу, частини.

Головна мета військово-патріотичного виховання підростаючого покоління включає в себе підготовку та виховання самовідданих, свідомих захисників Батьківщини, готових у будь-яких умовах вступити на захист територіальної цілісності та незалежності України. Справжній патріот – це людина, яка знаходиться на високому рівні свого особистого і, зокрема, соціального розвитку, неодмінно відзначається сформованістю громадянських та духовних цінностей, бачить труднощі, помилки, готовий долати перешкоди та зв’язати свою долю з долею Батьківщини, готовий виступити на захист Вітчизни від посягання чужинних загарбників. Святе і благородне почуття патріотизму робить із людини особистість вищого соціального значення.

Саме таких особистостей сьогодні потребує наша країна: небайдужих, активних. Згідно Указу Президента №88/2015 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» з 1-го жовтня проводиться призов на строкову військову службу громадян України з 18 до 27 років, та яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.

Указом Президента України №744 від 24.09.2014 р. оголошене унеможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до виконання в зоні АТО.

Пакет соціальних пільг військовослужбовцям строкової служби, який доповнився Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 року №433 – VIII – за військовослужбовцями строкової служби на період служби зберігається робоче місце виплачується середньомісячна заробітна плата.

На виконання норми статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу” 12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу» встановлено, що майбутнім строковим виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат, що становить 2750 грн.

Переважне право військовослужбовцям строкової служби вступати до вищих навчальних закладів України.

Надання можливості залишення на військової службі шляхом підписання контракту.

Отримання за короткий термін різноманітних спеціальностей, які завжди знадобляться в цивільному житті, набуття цінного життєвого досвіду та загартування здоров’я.

Також альтернативою строкової військової служби є військова служба за контрактом.

Військова служба за контрактом може стати для молоді надійним засобом реалізації своїх інтелектуальних, фізичних та професійних здібностей, Це одна із кращих професій у суспільстві, яка має свої особливості, а в соціальному захисті значні переваги:

  • право вибору місця проходження служби;
  • вступ до вищих військових навчальних закладів на пільгових умовах;
  • безкоштовне медичне обслуговування у військових шпиталях;
  • при вибутті у відпустку контрактник отримує додаткове місячне грошове забезпечення на оздоровлення;
  • раз на рік додатковий оклад на вирішення соціально-побутових питань;
  • в залежності від підрозділу та займаної посади щомісячне стабільне грошове забезпечення від 3000 до 6000  грн. і вище;
  • можливість безкоштовно отримати вищу освіту на базі військових інститутів та надалі отримати офіцерське звання;
  • безкоштовне харчування;
  • повне безкоштовне забезпечення обмундирування.

Крім того згідно ст. 39 п. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які прийняти на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми навчання більше ніж на один рік.

На військову службу за контрактом запрошуються громадяни віком від 18-ті до 60-ті років.

Військова служба за контрактом допоможе молоді вирішити проблему працевлаштування та дасть впевненість у найближчому і перспективному майбутньому, а також буде можливість випробувати себе, розвинути свої фізичні якості, реалізувати бажання бути незалежним та самостійним, а також побачити світ (військова служба у миротворчих контингентах), оволодіти військовою професією, яка буде в подальшому необхідна у цивільному житті.

Наше завтра – це українська молодь. Наші діти й онуки стануть спадкоємцями того, що не встигли зробити ми чи наші попередники. Це станеться тоді, коли ми передамо їм не лише знання і вміння, але й те «невичерпне джерело» української душі і духу, що живило вогнем боротьби українську націю впродовж віків її існування.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

© 2020 Луганський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 
 
Back to top